Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

1.Rekisterinpitäjä

Cocoonhouse Oy (Y-tunnus 0690071-2) Lahti

shop@cocoonhouse.fi

2.Rekisteriasioita hoitava henkilö

Riikka Flink, shop@cocoonhouse.fi

3.Rekisterin nimi

Cocoonhouse Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri

4.Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään Cocoonhouse verkkokauppaan rekisteröityneen asiakkaan asiakassuhteen hoitamiseen ja hallinnointiin. Reksiteröityneen ja uutiskirjeen tilanneen asiakkaan tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeen lähettämiseen.

Rekisteriin tallennetaan tietoja rekisteröitymistä edellyttävien palveluiden käyttäjien ostokäyttäytymisestä. Osto-, asiointi- ja käyttötietoja käytetään rekisteröidyn toimintojen analysointiin ja profilointiin.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietotyyppejä:
Perustiedot, kuten etu- ja sukunimet, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), rekisterinpitäjän www-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat. Asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkaan tilaushistoria, tuotetiedot asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, mukaan lukien palautteet ja reklamaatiot rekisteröityyn kohdistetut mahdolliset markkinointitoimenpiteet, sekä muut asiakassuhteen ylläpitoon liittyvät toimenpiteet, ja suoramarkkinointiluvat ja – kiellot. Edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity itse, antaessaan henkilötietojaan tässä verkkokaupassa. Rekisteröidyn yhteystietojen päivitystietoja voidaan hankkia myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7.Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjällä on oikeus luovuttaa henkilötietoja mm. viranomaisille henkilötietolainsäädäntöä noudattaen. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun toteuttamisen (esim. postin) vuoksi tarpeellista.

8.Rekisterin suojaus

Rekisteriin liittyvät tietokannat ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja ulkoisia tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat suojatussa tilassa Sopify alustalla. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Lisätietoja saat rekisterinpitäjältä.

9.Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Omia tietojaan pystyy muokaamaan rekisteröitynyt käyttäjä verkkokaupassamme. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta aiheutuvan kohtuullisen korvauksen, mikäli rekisteröity käyttää tarkastusoikeuttaan useammin kuin kerran vuodessa. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja pyytää tietojensa korjaamista / poistamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.